ACTIVITATS

Els Arcs ofereix un ampli ventall d'activitats d’animació sociocultural i d’Educació Social, que ens permet resoldre les necessitats d’ocupar el temps lliure, de prevenir i de recuperar les capacitats relacionals, cognitives i sensorials dels nostres residents.

 

En el nostre programa trobareu: taller de pintura, tallers cognitius, bingo, cinema, grup de conversa i reminiscència, musicoteràpia, psicomotricitat grupal, estimulació cognitiva individual, coral, activitats estimulatives amb NNTT, entre d'altres. 

 

Les activitats s'ofereixen a les tres unitats de convivència de la residència, adaptades a les necessitats, interessos i capacitats cognitives de cada unitat. 

 

Cada any organitzem sortides lúdiques i culturals tenint en compte els interessos i propostes del grup. 

ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ

ASSEMBLEA DE RESIDENTS

Cada sis mesos fem assemblea general a una de les unitats de convivència on parlem de diferents temes del dia a dia. 

És un espai de trobada, de caire voluntari, on els residents poden expressar propostes, valoracions i exposar temes que els hi preocupen.

La seva veu és molt important per a tot l'equip de Els Arcs i prenem nota de les aportacions que ens fan. 

 

Les assemblees són dinamitzades pel psicòleg i l'educadora social.


CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Cada any per Nadal organitzem el consell de participació on assisteix l'àrea social del centre, direcció, representants de les famílies, representants dels residents i convidem a membres de Benestar Social de l'ajuntament de Pineda. 

 

En aquesta trobada anual informem de les activitats de la residència, informem sobre la memòria anual i fem propostes de millora. 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

REVISTA DIGITAL

El departament d'Educació Social s'encarrega de realitzar la revista digital anual per a les famílies, tant en format digital com en paper, on expliquem les novetats, articles d'interès i fem la presentació de l'equip.

 

Us deixem els links de descàrrega on podreu veure les últimes revistes:

 

BUTLLETÍ MENSUAL

Engeguem el Els Arcs Informa! Butlletí mensual on comuniquem als residents i als familiars d'activitats, novetats i altres aspectes rellevants, però sobretot, de la vida sociocultural.