ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

Per a l'equip dels Arcs és molt important l'opinió i la valoració dels nostres serveis i l'atenció personalitzada que oferim, tant dels nostres residents com dels seus familiars. Per aquesta raó realitzem les enquestes de satisfacció, amb la finalitat de poder analitzar en què podem millorar, quin valor donen al nostre dia a dia i quines propostes de millora cal fer. 

 

A continuació us deixem els resultats del 2022. 

 

RESUM FAMILIES:

 

Un total de  43 enquestes. 

Més del 95% dels familiars es mostren plenament satisfets i consideren que assolim els següents compromisos:

- El centre em permet adequar l’habitació i portar objectes significatius; fotos, quadres, etc.

- El centre respecta la imatge i identitat personal dels residents (gustos per la roba, que es puguin maquillar, afaitar, posar cremes, pentinats i colors de cabell, etc.)

- Els espais del centre estan nets i fan bona olor. Les instal·lacions estan cuidades i en bon estat.

- Es pot accedir als diversos serveis complementaris (perruqueria i podologia) de forma àgil.

 

RESUM RESIDENTS:

 

Un total de 20 enquestes (el 50% dels usuaris que preserven capacitats cognitives com per realitzar una valoració)

Destacar que el 100% estan satisfets plenament amb la neteja, els serveis complementaris, la cura de la imatge i l'atenció dels fisioterapeutes.

El 95% estan satisfets plenament amb el Pla d'activitats, la cura de la intimitat, la possibilitat de portar objectes personals i la potencialitat de la autonomia personal.

En tots els aspectes el 90% dels residents estan satisfets amb els nostres serveis i atencions.

 

"Treballarem per millorar cada aspecte, tenint en compte les aportacions de familiars i residents,

per tal de mantenir la qualitat dels nostres serveis"