CARTA DE SERVEIS

La Carta de Serveis és un recull dels nostres serveis i dels nostres compromisos de qualitat vers els nostres residents i llurs famílies.

 

Són serveis de residència assistida per a persones grans, amb caràcter temporal o permanent, i assistència integral a les activitats de la vida diària per a usuaris/es amb dependències funcionals i/o cognitives.      

Els usuaris destinataris dels nostres serveis són persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, necessiten supervisió i atenció constant i tenen unes circumstàncies socials i familiars que fan que necessitin un recurs substitutiu de la seva llar.

 

L' objectiu és facilitar un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'assistència dels nostres residents per afavorir el manteniment, estimulació i recuperació de l’autonomia personal i social.                                                                                                                                        

El nostre compromís principal és que es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves necessitats personals i que els seus familiars confiïn en el nostre equip professional. 

 

Per aquest motiu oferim els següents serveis: 

Servei d'Atenció a la Persona i Família

 

Totes les àrees tècniques, Coordinació i Direcció disposen d'un horari i un espai per poder atendre a residents i familiars. Es tracta d'un servei imprescindible per poder mantenir una comunicació fluida, propera i transparent de la informació relacionada amb els residents i les activitats que realitzen cada dia al centre. 

Servei d'Atenció Sanitària

 

S'ofereix una atenció i supervisió continuada dels residents per tal de garantir un nivell òptim de salut, benestar físic, psíquic i social.

 

Servei d'Acollida i convivència

 

L'ingrés residencial és una decisió complexa tant per la persona gran com per les famílies i amistats perquè significa un canvi important en l'última etapa de la vida. La feina de l'equip assistencial és ajudar i fer més fàcil les primeres setmanes al nostre centre i atendre les incidències que es puguin produir per una bona adaptació.                                                


Servei de dinamització sociocultural i comunitària

 

Aquest servei es dirigeix a tots els residents i llurs famílies. S’ofereix un ampli ventall d’activitats estimulatives i lúdiques per prevenir, recuperar i mantenir les capacitats cognitives, socials i relacionals. Afavoreix el desenvolupament de la persona en l’entorn residencial i una continuïtat en el seu contacte i participació en la comunitat per mitjà de diferents programes i col·laboració amb institucions socials locals. 

 

Servei d'Atenció Personal a les AVB's  

 

 

Durant l'estada del resident al centre s'atenen les seves necessitats bàsiques durant el dia a dia. Es  garanteix la promoció de l'autonomia personal, la intimitat, la identitat personal i la cura de la imatge i higiene personal.

 

Servei de promoció de l'autonomia personal i RHB 

 

Aquest servei es fonamenta en la promoció, estimulació, rehabilitació i millora de les capacitats funcionals de la persona usuària amb l'objectiu de mantenir i/o millorar la seva autonomia en totes les activitats diàries. Aquest servei comprèn les accions de formació i orientació al resident, família i l'equip de professionals en pautes i tractaments per a les mobilitzacions, transferències, els canvis posturals, millora de l'ergonomia i higiene postural


Serveis de suport: neteja, bugaderia, restauració i manteniment

 

El servei de neteja i bugaderia és fonamental per tenir unes instal·lacions netes i higienitzades, prevenint així la transmissió de malalties infeccioses i garantint que els residents es sentin confortables amb la seva roba i complements, l'aixovar i en el seu entorn proper.

El servei de restauració és també un dels pilars de l'atenció als nostres residents, on la cuina i el servei de menjador han de proporcionar una experiència positiva a l'hora dels àpats dels nostres usuaris.

 

Per últim, el servei de manteniment ha de garantir que totes les instal·lacions i materials del centre estiguin en bon funcionament i en cas de reparació aquesta sigui corregida en un temps raonable.  

 Serveis complementaris

 

 

El servei de Perruqueria és un dels més valorats tant pels residents com les famílies perquè ajuda a millorar l’autoestima i la imatge personal. El servei de Podologia ajuda a mantenir una bona higiene i cura dels peus dels usuaris. 

El servei de Logopeda a demanda ajuda a potenciar i rehabilitar capacitats comunicatives dels nostres usuaris, posant èmfasi en els que tenen més dificultats. Per ajudar que els nostres residents estiguin acompanyats en les visites mèdiques, en cas de que no ho puguin fer sols o la família no hi pugui estar, tenim a la seva disposició professionals que fan els acompanyaments garantint la seva seguretat i ajudant-los en el desplaçament.

Disposem d’un servei d’arranjament de la roba perquè sempre estigui en bones condicions.

Un altre servei que els nostres residents i famílies valoren de forma molt positiva és la disposició d’un stock de productes d’higiene personal que facilita la seva adquisició sense haver de desplaçar-se a la botiga i al mateix preu.

Per últim, hi ha un servei d’ortopèdia on es facilita els recursos i ajudes tècniques fent les gestions corresponents.  

 

 

 


Vols sapiguer més de la Carta de Serveis?

Cliqueu en el següent enllaç: