EQUIP HUMÀ

GERÈNCIA

 

La gestió financera i estructural la duu a terme el gerent de la residència. 

 

Enric Creus


DIRECCIÓ

 

La direcció dels Arcs supervisa i coordina totes les àrees i se'n cuida de les relacions institucionals.

 

Xavier Dalmau


CONSULTA MÈDICA

 

Els Arcs ofereix el servei de consulta mèdica personalitzada per a tots els seus residents. 

 

Dra. Anna Parella


INFERMERIA

 

Tenim a disposició dels nostres residents servei d'infermeria els set dies de la setmana. Es porten a terme les cures pertinents, el control nutricional, l'administració dels fàrmacs i la supervisió diària. 

 

De dilluns a divendres: Rut Ferrer i Eva Aragonès

Caps de setmana: Raul Mora


FISIOTERÀPIA

 

Diàriament realitzem exercicis de rehabilitació i fisioteràpia de forma individual i grupal. Amb l'objectiu de conservar, mantenir o rehabilitar la capacitat autònoma de cada resident. 

 

Magda Madico i Marc Heras


TREBALL SOCIAL

 

Tramitació d'ajudes públiques, amb el contacte directe de l'ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

Suport en la benvinguda del resident i el procès d'adaptació. 

 

Mercè Capellán


EDUCACIÓ SOCIAL 

 

El dept. d'animació sociocultural i d'Educació Social resol les necessitats d'ocupar el temps lliure, de prevenir i de recuperar les capacitats relacionals, cognitives i sensorials dels nostres residents. 

 

Zahra Bailon i Carmen Largo


PSICOLOGIA

 

Psicologia i atenció a les demències, suport psicològic a les famílies, així com l'elaboració dels protocols del centre. 

 

Esteve Castro


OFICINA D'ATENCIÓ AL FAMILIAR

 

L'OAF resol aquelles qüestions del dia a dia que van sortint a la residència. 

 

Lourdes Ribas


RECEPCIÓ

 

El dept. de recepció atén a les trucades, control d'entrades i sortides dels residents, gestió de consultes externes i és el primer contacte amb les famílies. 

 

Lídia Garcia, Núria Creus i Anna Creus


DEPARTAMENT D'AUXILIARS

 

Disposem de personal qualificat per atendre les necessitats bàsiques de la vida diària dels nostres residents.  

 

Caps de grup:

Montse Barberà i Ines Rubio


NETEJA I BUGADERIA

 

El nostre centre disposa de professionals que netegen i desinfecten les instal·lacions matí i tarda durant tota la setmana.

Bugaderia s'encarrega del control i neteja de la roba dels nostres residents. 

 

Encarregada: Carmen Zarco


PERRUQUERIA

 

El centre posa mensualment a l'abast de tothom dos serveis de perruqueria gratuïts per a cada resident. 

 

Glòria Ponsa


CUINA

 

Les cuineres de la residència elaboren menjars a les pròpies instal·lacions del centre. Es tracta d'una cuina casolana distingida per la Generalitat amb el guardó de cuina catalana de proximitat. 

 

Ana Manzano i Pietat Catalan


PODOLOGIA I LOGOPÈDIA

 

Els Arcs ofereix el servei de podologia mensualment a tots els residents que ho necessitin. 

Oferim el servei de logopèdia als residents que ho requereixin.

 

Blanca Sorany Delgado (podòloga)

Ariadna (logopeda)